tisdag 26 augusti 2008

Personlighetstest

Läste Camillas blog och såg att hon hade gjort ett personlighetstest. Nyfiken som jag är kunde jag inte låta bli att göra testet, detta är mitt resultat:

Marias personlighetstyp:

Kraftfulla, originella och känsliga. Slutför vad de påbörjat. Extremt god människokännedom. Lyhörda för andras känslor. Strävar efter att leva upp till sina värderingar, som tenderar att vara omfattande och väl genomtänkta. Respekterade för sin starka vilja att göra rätt. Oftare individualister än ledare eller underordnade andra.

Karriärer som skulle kunna passa Maria:

Personalvetare, juristassistenter, lärare, läkare, tandläkare, kiropraktorer, psykologer, skribenter, musiker, artister, fotografer, förskole- och dagispersonal, studievägledare, bibliotekarier, marknadsförare, forskare, socialarbetare.

Måste säga att jag blev överraskad hur rätt det känns, förutom att några av yrkena inte skulle passa mig, som läkare och förskole- och dagispersonal. Läkare mest för att utbildningen är väldigt naturvetenskapligt inriktad, inte min grej. Och dagispersonal för att jag inte skulle ha tålamodet.

Inga kommentarer: